Получихме няколко снимки на обект, който е заснет на средна ниска до средна височина над село Верен, община Братя Даскалови – Чирпанско. Обектът е заснет на 23.09. (след Есенното равноденствие) около 8 и 25 вечерта и е бил част от формация от 4 обекта с жълто-зелен цвят, като той е останал последен видим. Ето и фактите от разказа на очевидеца:

20.25 мин. с. Верен . Посока запад югозапад от центъра на селото. Първоначално 4 обекта криловидна конфигурация със сменящи се зелено,жълто, синкаво цветове . В последствие стават три статични обекта в триъгълна статична конфигурация. От тях остава един обект който е сниман. Всичко продължава 7. 8 мин. Ниска височина над селото. Обектите са забелязани първо над центъра на селото, след което и на Север от него. Наблюдателят е усетил нещо като напрежение и след като е излязъл е видял обектите. Преди това се е намирал в дома си и нещо сякаш го е подтикнало да излезе навън по думите му.

Приложена е оригиналната снимка и две с неколкократно увеличение, които показват доста интересната форма на обекта. Снимката в заглавието е увеличена, като фокусира върху обекта (намиращ се в горния край на снимката) и лампата, кояето може да се използва като ориентир. За съжаление сайтът не запазва оригиналните размери на изображенията, ако някой желае ще му изпратим на имейл оригиналното изображение за по – подробен анализ.