History
Discovery Channel
 • 02.00Експедиция в непознатото: Храмът на обречените
National Geographic
 • 07.00Космос, еп. 11
 • 08.00Космос, еп. 12
 • 21.00Мисия до Сатурн: Пръстените, еп. 1
 • 02.40Древните досиета Х – втори сезон, еп. 8
 • 03.25Тайнствени досиета, еп. 8
 • 03.50Господари на войната, еп. 8
 • 04.10Древните досиета Х – втори сезон, еп. 8
 • 04.55Тайнствени досиета, еп. 8
Discovery Science
 • 06.12Космосът на показ: Епизод 2
 • 10.38Какво се случи след това?: Епизод 1
 • 11.02Какво се случи след това?: Епизод 2
 • 11.26Топ 5 в света: Мега фабрики
 • 13.02Иноваторите: Да изобретиш света: Епизод 1
 • 13.50Космосът на показ: Епизод 2
 • 16.14Топ 5 в света: Мега фабрики
 • 17.02Иноваторите: Да изобретиш света: Епизод 1
 • 17.50Космосът на показ: Епизод 3
 • 18.40Мегалетище на ретген: Кръстовищата на света
 • 21.10Иноваторите: Да изобретиш света: Епизод 2
 • 22.50Фантастиката спаси живота ми: „Матрицата“ спаси живота ми
 • 01.20Космосът на показ: Епизод 3
 • 02.10Иноваторите: Да изобретиш света: Епизод 2
 • 03.48Фантастиката спаси живота ми: „Матрицата“ спаси живота ми
Viasat History
 • 05.50Загадки в музея, сезон 7, еп. 11
 • 06.55Забранена история, сезон 5, еп. 4
 • 07.50Забранена история, сезон 5, еп. 5
 • 08.45Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
 • 09.40Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
 • 10.30Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
 • 11.25Загадки в музея, сезон 7, еп. 4
 • 12.15Загадки в музея, сезон 7, еп. 5
 • 15.45Смъртносно разузнаване, сезон 1, еп. 7
 • 16.40Смъртносно разузнаване, сезон 1, еп. 8
 • 17.35Психарско корабокрушение
 • 18.40Тайната война, сезон 1, еп. 4
 • 20.55Парижки мистерии, сезон 1, еп. 3
 • 21.25Парижки мистерии, сезон 1, еп. 4
 • 22.00Най-великите събития от Втората световна война в цвят, сезон 1, еп. 8
 • 23.00Пирамидите: Разгадаване на мистерията, сезон 1, еп. 3
 • 00.00Тайната война, сезон 1, еп. 5
 • 01.55Най-великите събития от Втората световна война в цвят, сезон 1, еп. 8
 • 02.55Пирамидите: Разгадаване на мистерията, сезон 1, еп. 3
 • 03.55Тайната война, сезон 1, еп. 5
Discovery Showcase HD
 • 10.45Finding Bigfoot: Bobo Marks His Turf
 • 15.15Finding Bigfoot: Bobo Marks His Turf
 • 19.45Finding Bigfoot: Bobo Marks His Turf
 • 20.30Powering the Future: The Energy Planet
 • 01.00Powering the Future: The Energy Planet